JANGKAU-JANGKAWAN - MISTI KATIK NIH!!!

SEJARAH LENGKAP BRUNEI DARUSSALAM
PERSATUAN MASYARAKAT BRUNEI SABAH
KAMUS MELAYU BRUNEI DARUSSALAM : A-Z
Right Click You'r Mouse and Click - Open link in new tab/windows
------------------------------------------------------------------
KAMUS MELAYU (dan Rumpun) ONLINE
KAMUS DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
KAMUS ISTILAH SAINS BI-BM BM-BI ONLINE
KAMUS ISTILAH INTERNET DALAM B. MELAYU
Right Click You'r Mouse and Click - Open link in new tab/windows

ANI TAH CARITA KITANI SARI-ANI OLEH : AMBUYAT

BISAI PADAHKAN KA DANGAN NDA BISAI PADAHKAN KADIAKU-MUN SALAH LURUSI-MUN KAN MANAMPUNG ATU TAH YANG BAIK-BAH MIATU TAH !
Right Click You'r Mouse and Click - Open link in new tab/windows

MUN ADA KAN DIKIRIMKAN ANTAT JA PAKAI E-MEL

Hantar ARTIKEL atau KOMEN anda dgn..
MENGKLIK Terus di sini :

Isnin, 12 Oktober 2009

Title: Alai Buah Hati Artist: Brunei Album: Brunei

Title: Alai Buah Hati
Artist: Brunei
Album: Brunei


Alai Buah Hati


Alai buah hati,
Jangan main ujan,
Sadang luan mengarasi,
Karang angat dingin badan, (2x)


Beguruh temparik ujan labat menggurut,
Indung arik arik inda kamu takut,
Di marah di mata bukannya merati,
Bila udah bemara, teraisnya sekuat hati,


Alai buah hati,
Jangan main ujan,
Sadang luan mengarasi,
Karang angat dingin badan, (2x)


Jangankan mentingal,dan jua bungkasa,
Indung mati akal,mudah sampai tangan,
Bila kana ambat,batah tia menyamal,
Kana suruh makan,payahkan bepajal,


Alai buah hati,
Jangan main ujan,
Sadang luan mengarasi,
Karang angat dingin badan, (2x)


Sadangkan main di luar, Tekana baru jara,
Cubatah danger kurapak urang tua,
Mun di tagur sekali,bukannya durang marah,
Kamu beranti indung pun inda lalah,


Alai buah hati,
Jangan main ujan,
Sadang luan mengarasi,
Karang angat dingin badan, (2x)


Bila udah sakit,inda mau sekulah,
Makan ubat pait,indung jua yang susah,
Bila jahat rasa,ani tia akibatnya,
Bukan d minta minta,jauh palis NAUZUBILLAH!!


Alai buah hati,
Jangan main ujan,
Sadang luan mengarasi,
Karang angat dingin badan, (2x)

Oleh:

May 15th, 10:54pm Last edited May 15th, 10:56pm.
Alai Buah Hatisilakan.... tangahnya...


Alai Buah Hati - Brunei

Sabtu, 10 Oktober 2009

PENCARIAN BERAKHIR

Assalamu alaikum...

AlhamduliLlah, sukur... ani tah nganya ku takurapak, bila tajumpa KAMUS MELAYU BRUNEI D. SALAM yang siuknya kamus ani langkap KAMUS MELAYU BRUNEI DS : A-Z
unjar-punya unjar.... pamulahan atu nda tajumpa malainkan yang ani.. Kamus Dialek Melayu-Brunei ﻜﺎﻤﻮﺲ ﺪﻴﺎﻠﻴﮏ ﻤﻼﻴﻮ ﺒﺮﻮﻨﻲ dibuat oleh orang Kedah lagi tu, apa nda mambari sadih... atu tah makah nya kadiaku bakarih-karih mambuat kamus Brunai ani....

Sari ani... kirangku kan mangunjar Index Istilah B. Melayu A-Z kira kan mangambil sanang tinggal kan manambahi Kurapak Brunei saja di siringnya. Lain ku unjar lain pulang yang ku dapat.... nah atu tah pakah barkat bakarih... nya orang kitani... "nda bakarih nda balurih"... ani bukan lagi balurih.... dapat salorih...hehehe!!!!

Jadi nda tahku payah-payah taunjar-unjar lagi .... sukur ka Anglah Tala... mun inda, mangkali sampai maninggalku lagi, balum tau kan salasai KAMUS ani... Waimapun udah kajumpahan Kamus Melayu Brunei ani... nda jua salajur kan DIKABAT Blog ani... jadi Blog ani akan dibari dama lain tah pakah... jalan kitani mambaca apa jua jenis artikel dalam Bahasa Brunei... macam artikel yang bertajuk SAMBAT atu... lapas ani sama-sama tah kitani maidupi Blog ani dan artikel-artikel lam Bahasa Brunei.... insa Anglah!

Ambuyat!

Isnin, 5 Oktober 2009

NYANGKU ANI - 002: SAMBAT

SAMBAT


Sambat-sambat banar lagi indung-bapa udah bakacambai. Mun dikira ada lakat jalama kanyamanan batangkumus. Sana bilal bahang, ayam balik-balik udah bakukuak….sana tah nyaman tidur bakuruh-kuruh…. Makin sajuk makin lagi ditariknya tangkumus, abis babarukus batukup sampai kamua. Indung bini tah yang paling mambari kasian, apa inda? Kapat kasana kapat kamari mambubut masa, takut nda sampat kan mangantak aing angat, masak nasi bauwar lagi… sabab atu tah saja yang takuradai. Mun kan mamasak emeh lagi… kan tatutuk-tutuk lada…itu, ini… nda tah karang sampat. Balagaran banar usulnya, banar! Aku kasian ku maliat. Balum lagi mambanguni paranak, lakipun dibiarkannya lakat lagi bakuruh-kuruh. Ia dulu babarus gigi, mandi…. Kamas saja ia mandi, tarus mambanguni laki, tarais-tarais, mun balum bangun lakat lagi ia mangarik sambil bakunyanyang nda lagi baranti macam kuyuk manyalak..hehehe!!! lapas mamakai-makai mambanguni anak lagi manyuruh bakaut kan sambayang Subuh…. .tarais-tarais lagi, aga kabilik sabuting, lapas atu kabilik sabuting lagi. Mun bilik bakunci tarais-tarais tah dari luar….sambil bakunyanyang inda tah pandai baranti usulnya ….diampasnya pintu, digandangnya ….dilagaunya balik-balik. Paranak ani tau tah… mandangar sudah, barusik sudah…lakat jua ilik-ilik. Mun baru mamunduk alum lagi mamanya picaya, pandai balimpang balik tu.


Sudah kasamamua bakaut… baatur sambaiyang bajamaah. Bukan apa, kan sambaiyang ani andang-andang lihit ndada tah kan gagas, bahayatan bilang ikong… (bukan paranak saja, indung laki pun miatu). Kamas saja sambaiyang, nda lagi takarut basak, salajur mambuat aing angat kan diminum dan nasi bauwar. Paranak mandi kan kaiskul, baparabut bilang ikong…. Anak damit tarpaksa tah mainggan-inggani kakanya kamas, maluah dari bilik mandi, baru tah ia (taya) balaku mandi. Mun lakat lagi alum maluah salagi atu taya tailik-ilik di katil, kadangnya tatidur tu babalik. Indung laki bagalaran mangirup kupi dan manyabal-nyabal nasi bauwar…. Lapas atu kan minum ubat lagi…..al maklum tah macam-macam panyakit jaman modan ani…


Mamanya mambajui anak damit, mulutnya nda baranti bakunyanyang. Jaham mana pandai manunggu….nda sampat-sampat rasanya… gagas kaluar, pintu pagar palah lakat lagi bakabat, bakancing lagi tu. Kan bajalan, tabuk, pintu misti dikabat…bukan apa karang masuk uking abis taya karang em-star dikarakahnya. Anak-anak lakat lagi bakamas alum tah kamas-kamasnya lagi antadi, batah bapanya manunggu lam karita….pulangtah ari ani Ari Satu babaris, mun lambat ada karang kana danda antaupun kana suruh badiri didapan parimpunan…mambari supan jua tu. Anak mana ndailang/kancang katinggalan ani, lidut/linut banar….cuba taka..??? mangalahkan anak bini-bini bujang kan bajalan….atu tah anak laki-laki kitani lalainya mausai jambul hehehe!!! …bahayatan banar bilang ikong mambari garagitan bakangkam gigi. Apa lagi, masuk ja lam karita maminjut salajur, balagaran takut kalambatan sampai ka iskul…..


Sekian….


Ambuyat


Ahad, 4 Oktober 2009

NYANGKU ANI - 001 : KAMUS BAHASA BRUNAI

Oleh: Ambuyat El-Binangkit.

Batah sudahku bakira-kira kan mambuat KAMUS BAHASA BRUNAI ani, tapi nda barapa takuradai... nda ta-ungkayah. Maklumlah bukannya karaja sanang ni. Takaduhung bagas ku ta-jumpa ada Laman Web yang sakarang ani lakat lagi ma-unjar-unjar kurapak barunai ani, ingin tahku jua mandangani, sagai apa? sagai KAMUS BRUNAI ani dapat di-ungkayahkan, baru tah dapat anak-anak kitani ada rujukan bisidia mun kan bakurapak barunai.

Bukan apa nyangku ani, liat saja anak-anak kitani karang-ani, mana ada pandai bakurapak barunai. Pasal apa? cuba taka.... pasal, indung bapa bisidia-pun nda bakurapak barunai sama-sama bisidia di rumah. Anak-anak andang-andang tah nda bakurapak barunai mun bakurapak dan dangan bisidia.... kurapak malayu... tu-pun mun di Sabah ani Malayu Sabah tah. Jadi mun kitani biarkan abis taya karang kurapak brunai ani jadi arkib taya nganya, jadi bahan sajarah macam bahasa klasik... Sakarang ani jangan kan paranak kitani, ...kitani bah, indung bapa, nda lagi barapa ingaukan bahasa brunai kitani ani. Lidah kitani ani ta-turut mang-aliyong taya ka kurapak malayu.... Mun ada dangan ma-lurusi, ba-katawah-an tah-tu karau parut bilang ekong. Jadi macam anu mambari karau parut tah pulang. Ka-banyakan atu andang-andang nda marati bila dikurapakkan bahasa barunai ka-bisidia, tatawakannya saja kitani olehnya.

Jan tah orang lain, kadiaku sandiri bah, mun ba-kurapak dan paranak, ba-barunai tak konon, abis saja ditatawakan bisidia. Ahir-ahirnya kitanipun ta-turut bakurapak malayu macam bisidia. Tapi ani mun kaluarga brunai yang nda lagi tinggal di kampung orang brunai banar-banar macam di Sabah ani, di Papar... pun mun tinggal di Kg. Kuala anu udah bacampur, mana bajaunya mana brunainya mana kina ada jua dusun... abis bahasa brunainya nda lagi bisai.

Hah.... mun kan mandangar kurapak brunai banar, sampai kinapun turut marati dan pandai bakurapak brunai..!!! Aga ka Bongawan..... tapi atupun lagunya (slang) saja... istilah-istilah klasik brunai macam ilang jua sudah. Lapas atu aga ka Binunih (Benoni) .... ah... ani.. picaya-ku lakat lagi brunainya "pure" nya orang putih.... tapi, atu tah... anak-anak yang iskul ani, pasal 'pargaulan' pakah...! nda jua barapa bisai brunai bisidia.. Lapas atu ka Pimping.... miatu tah jua, orang tua-tua bisai lakat brunai bisidia... mun paranak.. jan tah... nganya tinggal lagu/slang saja yang kitani dapat mangilala... ani brunai Kg. Laut, ani brunai Binunih, ani brunai Bongawan.... brunai Pimping.. Binsuluk.... Kg. Brunai..... Kg. Air (sandakan)..... atu tah nganya. Kan mandangar istilah kurapak brunai macam orang kuratu "jaman kuda makan tambaga" kan-kan nda-da sudah.

Maksudku ani... bahasa alus atu kan-kan ilang taya... yang ada bahasa kasar... nda lagi bisai didangar. Barang ani bukan bahasa brunai saja... bahasa lainpun macam atu jua, mangkali ikut parubahan jaman taya jua pakah.... hehehe!!! Jadinya..!!! apa??? bila orang tua-tua bakurapak paranak nda barapa marati...malangap mulut.... nda marati tu nda apala... ani tatawakannya tah pulang kitani, kadang-kagang mambari garagitan, mau saja ku taing talinga bisidia atu.... panyaluru banar.

Jadi ... mudah-mudahan ungkayah mangumpul istilah-istilah klasik bahasa brunai ani "insa Anglah" disalulukan Tuhan.... mangkali apa yang ku tulis ani kan-kan imbas-imbas brunai Papar Kg. Binunih.... jan tah marah, andang-andang jua asal-usulku ani dari sana. Jadi mun ada istilah yang nda bangaman dan istilah-istilah brunai dari daerah lain boleh tah karang manampong lam "ruangan KOMEN yang disadiakan..."

Bah... miatu tah... nanti tah bakunyanyang lagi .... ani cukup tah dulu.

Kepada Web Master Blog : Kamus Dialek Melayu-Brunei ﻜﺎﻤﻮﺲ ﺪﻴﺎﻠﻴﮏ ﻤﻼﻴﻮ ﺒﺮﻮﻨﻲ
....iginkan-ku mang-Copy & Paste mana-mana artikel dari Blog biskita... mudah-mudahan tuan paramba dibarkati Anglah....

Dangsanak biskita dunia akhirat,

Ambuyat.